Quay lại trang trước

Mật độ xây dựng thoáng

Sky View Plaza có mật độ xây dựng chỉ 34% do phần lớn diện tích đất được dành cho cây xanh, trường học và đường nội bộ.

Bình luận